S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TOVAR V AKCII

bežná cena 0,18 EUR
naša cena 0,14 EUR
skladom
bežná cena 16,05 EUR
naša cena 13,67 EUR
skladom
bežná cena 329,56 EUR
naša cena 291,72 EUR
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu vaseobaly.sk

1.Základné ustanovenia

Uvedené všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú platné pre internetový obchod vaseobaly.sk

VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Nákup v internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť uvedenými VOP.

Neoddeliteľnou súčasťou VOP je reklamačný poriadok.

 

1.1 Upresnenie pojmov

Predávajúci

Čechvalab, s.r.o., sídlo: Popradská 84, 82106 Bratislava, IČO 35697709, IČ DPH SK2020356173, DIČ 2020356173. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri v oddieli Sro, vložka číslo 11664/B.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly a ochrany spotrebiteľa.

 

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila nákup v internetovom obchode shop.cechvalab.sk ( ďalej len eshop). Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP a súhlasí s nimi. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Tovar a ceny

Pod tovarom sa rozumejú produkty umiestnené v eshope.

Ceny v eshope sú uvedené v EUR bez DPH.

 

2. Kúpna zmluva

Prijatá objednávka od kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Potvrdením prijatia objednávky od predávajúceho vzniká zmluvný vzťah.

Dodaním objednaného tovaru zaniká zmluvný vzťah.

 

3. Objednávka – objednanie tovaru

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar uvedený v eshope. Kupujúci má možnosť oboznámiť sa, pred potvrdením a odoslaním objednávky, s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava a pod.). Táto cena bude uvedená v objednávke a potvrdzujúcom informačnom e-maili o obdržaní objednávky.

V prípade, že tovar nie je na sklade, predávajúci je povinný na túto skutočnosť upozorniť kupujúceho. Následne potvrdí predávajúci kupujúcemu e-mailom termín dodania.

 

Tovar sa objednáva vyplnením požadovaných údajov, následným potvrdením a odoslaním objednávky.

Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Kupujúci obdrží tovar za cenu platnú v čase objednania.

Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci e-mailom potvrdenie o obdržaní objednávky,

Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky alebo emailom za účelom overenia objednávky prípadne doplnenia informácií.

Kupujúci sa potvrdením a odoslaním objednávky zaväzuje zaplatiť za objednaný a dodaný tovar kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.

 

4. Platobné podmienky

Kupujúci môže vykonať úhradu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti v  predajni

- platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v predajni

- platobnou kartou ONLINE

- bankovým prevodom. Platobné údaje budú zákazníkovi zaslané.

- dobierka (kuriér – GLS, Toptrans)

 

5. Dodacie podmienky

Kupujúcemu bude tovar zaslaný uvedeným spôsobom:

-osobný odber (pri osobnom odbere je tovar rezervovaný 3 pracovné dni)

-kuriér (dodacia doba 1-3 pracovné dní od prijatia objednávky):

GLS = hmotnosť zásielky do 50kg

Toptrans = hmotnosť zásielky nad 50kg; tovar bude expedovaný na palete.

 

Pri platbe zálohovou faktúrou bude tovar zaslaný do 2 pracovných dní od obdržania platby na účet predávajúceho.

 

V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude dodací termín konzultovaný s kupujúcim.

 

6. Zrušenie objednávky

Zákazník (kupujúci) môže objednávku stornovať do 24 hodín od objednania a to prostredníctvom e-mailu. Takú objednávku považujeme za zrušenú. V e-maili je potrebné uviesť Vaše meno a číslo objednávky.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu nevyzdvihnutia tovaru do 3 pracovných dní pri osobnom odbere, z dôvodu nezaplatenia zálohovej faktúry kupujúcim v lehote splatnosti, vypredania zásob, dlhodobej nedostupnosti tovaru, prípadne nie je schopný dodať požadovaný tovar za cenu uvedenú v čase vytvorenia objednávky kupujúcim. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný písomne e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim, budú finančné prostriedky vrátené predávajúcim do 15 dní od zrušenia objednávky na účet uvedený kupujúcim.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V uvedenej lehote je nutné doručiť písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy na E-mail predávajúceho. Kupujúci je povinný vrátiť tovar (schopný ďalšieho predaja) predávajúcemu v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný vrátane príslušenstva bez známok používania.. Tovar neposielajte na dobierku- nebude prevzatý!

Predávajúci je povinný tovar prevziať (nie dobierku) a bez zbytočných odkladov vrátiť kúpnu cenu tovaru kupujúcemu, najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tovaru.

V prípade, že tovar vrátený kupujúcim, je poškodený, neúplný, nekompletný, môže predávajúci vrátenú cenu znížiť o čiastku zodpovedajúcu poškodeniu.

Predávajúci nie je povinný prijať vrátený tovar po uplynutí 14 dňovej zákonom stanovenej lehoty

na odstúpenie od zmluvy.

 

 

8. Reklamácia, záručná doba.

Kupujúci je povinný skontrolovať si zásielku a uplatniť prípadnú reklamáciu na nekompletnosť zásielky do 7 dní od jej prevzatia. V tejto lehote je nutné doručiť písomne alebo elektronicky dôvod reklamácie.

Škody spôsobené pri preprave tovaru do miesta určeného kupujúcim je nutné reklamovať u prepravnej spoločnosti.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru v záručnej dobe je potrebné zaslať predávajúcemu reklamovaný tovar spolu s kópiou faktúry a reklamačným listom, v ktorom kupujúci uvedie popis závady. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, v originálnom obale.

Predávajúci je povinný vyriešiť reklamáciu do 30 dní od obdržania tovaru od kupujúceho.

V prípade neoprávnenej reklamácie, predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady spojené s vrátením tovaru kupujúcemu.

Neoprávnenou reklamáciou sa rozumie tovar, ktorý bol používaný na iný účel než k akému je určený, poškodený nesprávnym zaobchádzaním, prevádzkou v nevhodných podmienkach, neoprávneným zásahom do výrobku, objednaním nesprávneho výrobku.

Reklamačný poriadok je platný od 1.4.2016 a je dostupný v eshope ako aj v sídle predávajúceho.

 

Zákonom stanovená záručná doba je 2 roky. V rámci tejto lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. §619-627.

Doklad o kúpe je zároveň záručným listom.

Záručná doba zaniká uplynutím 2 ročnej zákonom stanovenej lehoty, uplynutím, poškodením spôsobeným nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, použitím na iný účel než k akému je výrobok určený, poškodený prevádzkou v nevhodných podmienkach, neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú vyňaté poškodenia výrobku spôsobené živelnými pohromami.

Kupujúci je povinný si pred prevzatím zásielky s tovarom tento dobre pozrieť, vizuálne skontrolovať, či nie je poškodený. Za prevzatie tovaru v poškodenom obale alebo inak vizuálne poškodeného tovaru nesie zodpovednosť kupujúci.

 

 

9. Ochrana osobných údajov

Predávajúci je povinný podľa zákona č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov spracovať a uchovať údaje v databáze firmy a chrániť ich pred zneužitím.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné od 1.4.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 

 

 

Za spoločnosť Čechvalab s.r.o. schválil Ing. Ivan Čechvala – konateľ spoločnosti

MmE4ZGY0M