S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TOVAR V AKCII

bežná cena 88,00 EUR
naša cena 73,50 EUR
skladom
bežná cena 0,26 EUR
naša cena 0,18 EUR
skladom
bežná cena 0,20 EUR
naša cena 0,17 EUR
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.vaseobaly.sk

1.Základné ustanovenia
Uvedené všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú platné pre internetový obchod
www.vaseobaly.sk
VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ( spotrebiteľom).
Nákup v internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby za predpokladu, že
sa budú riadiť uvedenými VOP.
Neoddeliteľnou súčasťou VOP je reklamačný poriadok.

1.1 Upresnenie pojmov
Predávajúci
Čechvalab, s.r.o., sídlo: Popradská 84, 82106 Bratislava, IČO 35697709, IČ DPH SK2020356173,
DIČ 2020356173. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri v oddieli Sro, vložka číslo
11664/B.
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,
Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly a ochrany spotrebiteľa.
Kupujúci
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila nákup v internetovom
obchode www.vaseobaly.sk ( ďalej len eshop). Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol
oboznámený s VOP a súhlasí s nimi. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci vstupuje do
obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar a ceny
Pod tovarom sa rozumejú produkty umiestnené v eshope.
Ceny v eshope sú maloobchodné. Sú uvedené v EUR vrátane DPH.

2. Kúpna zmluva
Prijatá objednávka od kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Potvrdením prijatia objednávky od
predávajúceho vzniká zmluvný vzťah.
Dodaním objednaného tovaru zaniká zmluvný vzťah.

3. Objednávka – objednanie tovaru
Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar uvedený v eshope. Kupujúci má možnosť oboznámiť
sa, pred potvrdením a odoslaním objednávky, s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími
poplatkami (doprava a pod.). Táto cena bude uvedená v objednávke a potvrdzujúcom informačnom
e-maili o obdržaní objednávky.
V prípade, že tovar nie je na sklade, predávajúci je povinný na túto skutočnosť upozorniť
kupujúceho. Následne potvrdí predávajúci kupujúcemu e-mailom termín dodania.
Tovar sa objednáva vyplnením požadovaných údajov, následným potvrdením a odoslaním
objednávky.
Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Kupujúci
obdrží tovar za cenu platnú v čase objednania.
Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci e-mailom potvrdenie o obdržaní objednávky,
Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky alebo emailom
za účelom overenia objednávky prípadne doplnenia informácií.
Kupujúci sa potvrdením a odoslaním objednávky zaväzuje zaplatiť za objednaný a dodaný tovar
kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.

4. Platobné podmienky
Kupujúci môže vykonať úhradu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti na výdajnom mieste E-shopu (nemožná platba cez POS terminál)                                                                                                                                                                                     
- bankovým prevodom (platobné údaje, pre firmu zálohová faktúra).
- dobierka (kuriér – GLS, SL pošta)

- platobnou kartou (možné od hodnoty tovaru nad 1EUR s DPH)

Faktúra je kupujúcemu zaslaná elektronicky pri odoslaní tovaru.

5. Dodacie podmienky
Kupujúcemu bude tovar zaslaný uvedeným spôsobom:
-osobný odber (pri osobnom odbere je tovar rezervovaný 3 pracovné dni)
-kuriér (dodacia doba 1-2 pracovné dní od prijatia objednávky):
GLS/SL pošta - hmotnosť zásielky do 80kg
Geis - hmotnosť zásielky nad 80kg; tovar bude expedovaný na palete.   

Pokiaľ zákazník neprevezme dobierku a balík bude zaslaný späť odosielateľovi,

každá ďalšia objednávka mu bude dodaná iba pri spôsobe platby vopred (online kartou alebo platobnými údajmi).                                                                                                                    

 Pri objednávke s hmotnosťou nad 900kg bude kalkulácia dopravných nákladov zaslaná zákazníkovi k odsúhlaseniu.

Pri platbe zálohovou faktúrou bude tovar zaslaný do 2 pracovných dní od obdržania platby na účet
predávajúceho.
V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude dodací termín konzultovaný s kupujúcim.

6. Zrušenie objednávky
Zákazník (kupujúci) môže objednávku stornovať do 24 hodín od objednania a to prostredníctvom emailu.
Takú objednávku považujeme za zrušenú. V e-maili je potrebné uviesť Vaše meno a číslo
objednávky.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu nevyzdvihnutia tovaru do 3 pracovných dní pri
osobnom odbere, z dôvodu nezaplatenia zálohovej faktúry kupujúcim v lehote splatnosti,
vypredania zásob, dlhodobej nedostupnosti tovaru, prípadne nie je schopný dodať požadovaný tovar
za cenu uvedenú v čase vytvorenia objednávky kupujúcim. O zrušení objednávky bude zákazník
informovaný písomne e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim, budú
finančné prostriedky vrátené predávajúcim do 15 dní od zrušenia objednávky na účet uvedený
kupujúcim.

7. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V uvedenej
lehote je nutné doručiť písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy na E-mail predávajúceho.
Kupujúci je povinný vrátiť tovar (schopný ďalšieho predaja) predávajúcemu v pôvodnom obale,
nepoškodený, kompletný vrátane príslušenstva bez známok používania.. Tovar neposielajte na
dobierku, neposielajte na poštu- nebude prevzatý! Výlučne na adresu našej spoločnosti (Popradská 84. 82106 Bratislava).
Predávajúci je povinný tovar prevziať (nie dobierku) a bez zbytočných odkladov vrátiť kúpnu cenu
tovaru kupujúcemu, najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tovaru.
V prípade, že tovar vrátený kupujúcim, je poškodený, neúplný, nekompletný, môže predávajúci
vrátenú cenu znížiť o čiastku zodpovedajúcu poškodeniu.
Predávajúci nie je povinný prijať vrátený tovar po uplynutí 14 dňovej zákonom stanovenej lehoty
na odstúpenie od zmluvy.

8. Reklamácia, záručná doba
Kupujúci je povinný skontrolovať si zásielku a uplatniť prípadnú reklamáciu na nekompletnosť
zásielky do 7 dní od jej prevzatia. V tejto lehote je nutné doručiť písomne alebo elektronicky dôvod
reklamácie.
Škody spôsobené pri preprave tovaru do miesta určeného kupujúcim je nutné reklamovať u
prepravnej spoločnosti.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru v záručnej dobe je potrebné zaslať predávajúcemu reklamovaný
tovar spolu s kópiou faktúry a reklamačným listom, v ktorom kupujúci uvedie popis závady.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, v originálnom obale.
Predávajúci je povinný vyriešiť reklamáciu do 30 dní od obdržania tovaru od kupujúceho.
V prípade neoprávnenej reklamácie, predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady
spojené s vrátením tovaru kupujúcemu.
Neoprávnenou reklamáciou sa rozumie tovar, ktorý bol používaný na iný účel než k akému je
určený, poškodený nesprávnym zaobchádzaním, prevádzkou v nevhodných podmienkach,
neoprávneným zásahom do výrobku, objednaním nesprávneho výrobku.
Reklamačný poriadok je platný od 1.4.2016 a je dostupný v eshope ako aj v sídle predávajúceho.
Zákonom stanovená záručná doba je 2 roky. V rámci tejto lehoty sa reklamácie riadia Občianskym
zákonníkom č.40/1964 Z.z. §619-627.
Doklad o kúpe je zároveň záručným listom.
Záručná doba zaniká uplynutím 2 ročnej zákonom stanovenej lehoty, uplynutím, poškodením
spôsobeným nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, použitím na iný účel než k akému je výrobok
určený, poškodený prevádzkou v nevhodných podmienkach, neoprávneným zásahom do výrobku.
Zo záruky sú vyňaté poškodenia výrobku spôsobené živelnými pohromami.
Kupujúci je povinný si pred prevzatím zásielky s tovarom tento dobre pozrieť, vizuálne
skontrolovať, či nie je poškodený. Za prevzatie tovaru v poškodenom obale alebo inak vizuálne
poškodeného tovaru nesie zodpovednosť kupujúci.

9. Ochrana osobných údajov
Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely
plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych
povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu - Podmienky
ochrany osobných údajov.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom
predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných
oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči
kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov
kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom
osobitného dokumentu.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej
stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k
ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety
kedykoľvek odvolať.

11.Záverečné ustanovenie.

Všetky náležitosti týkajúce sa ochodnej činnosti v e-shope www.vaseobaly.sk sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany

dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je
kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od
ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa
ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna
2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

Tieto VOP sú platné od 25.5.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez
predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť Čechvalab s.r.o. schválil Ing. Ivan Čechvala – konateľ spoločnosti

MTVlMTM0O